Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk" (część 1 z 7)

Swoje początki nazwa związku - "Śląsk" miała jeszcze przed powołaniem do życia Armii "Kraków", podczas kryzysu Monachijskiego we wrześniu 1938 r. Polska licząc na okazję odebrania Zaolzia Czechosłowacji i licząc się z rozwiązaniem siłowym tej kwestii zmobilizowała związek operacyjny mający zmusić rząd Czechosłowacki do ulegnięcia presji i zabezpieczenia militarnego południowego terytorium Polski.

W dniu 21 września 1938 r. powstała Samodzielna Grupa Operacyjna "Śląsk", (d-ca gen.dyw. W. Bortnowski). W skład S.G.O. "Śląsk" weszły następujące jednostki:

23 Dywizja Piechoty, 21 Dywizja Piechoty, 4 Dywizja Piechoty, Wielkopolska Brygada Kawalerii, 10 Brygada Kawalerii Pancerno-Motorowej, Śląska Brygada Obrony Narodowej, 1/2 Cieszyńskiej Brygady Obrony Narodowej, pułk KOP "Różan", 1 batalion czołgów, 2 i 22 Dywizjon Ppanc., 18 dac, zmotoryzowany dywizjon artylerii najcięższej, 1 bateria haubic (z 23 DP);

Lotnictwo: 5 eskadr myśliwskich (w tym 111, 112, 121 eskadra myśl. 131 esk. myśl.), 2 eskadry lekkich bombowców (21, 22 eskadra liniowa), 1 eskadra rozpoznawcza, 5 plutonów towarzyszących.

Razem wojska te liczyły 35.966 oficerów, podoficerów i szeregowych, 837 koni, 267 samochodów osobowych, 707 ciężarowych, 459 motocykli, 103 czołgi, 9 samochódów pancernych, 1.012 rkm i lkm, 445 ckm, 117 dział, 117 dział ppanc., 103 samoloty.

Do użycia bojowego Grupy jednak nie doszło. W wyniku cesji, 2 października Wojsko Polskie wkroczyło na tereny Zaolzia obejmując nad nimi kontrolę.

Autor: Piotr Skupień

Ciąg dalszy: Armia "Kraków" - Grupa Opercyjna "Śląsk" (część 2 z 7)


Współpraca: