Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Armia "Kraków" - Grupa Operacyjna "Śląsk" (część 2 z 7)

Armię "Kraków" broniącą pasa granicznego od Częstochowy po Tatry tworzyć miały m.in. 7DP, Krakowska Brygada Kawalerii, G.O. "Bielsko" , 10 B. Kaw. Zmot., oraz inne mniejsze jednostki. W samym centrum dostępu do jej najważniejszego ze względów gospodarczych, a mniej istotnego ze względów taktycznych, czyli Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego bronić miała właśnie Grupa Operacyja "Śląsk".

Wraz z zaostrzeniem się stosunków międzynarodowych i zajęciu przez III Rzeszę wiosną 1939r., Czech oraz uzyskaniem niepodległości przez Słowację, doszło do napięć politycznych i mobilizacji sił po stronie Polskiej. Podział polskiego frontu na armie broniące go linearnie, wzdłuż granicy zmusił naczelne dowództwo do analizy swych sił i ich odpowiedni podział. Wtedy też utworzono Grupę Operacyjna "Śląsk", mającą bronić dostępu do przemysłu śląskiego i centrum armii (obszar od lasów Świerklanieckich po lasy Pszczyńskie). Dowódcą grupy mianowano gen. bryg. Jana Jagmina-Sadowskiego, dotychczasowego dowódcę 23DP i projektanta pozycji obronnych na Śląsku w latach 30-tych. W śląskim korytarzu operacyjnym, linii obronnej wynoszącej prawie 60km długości rozlokowano siły liczące w sumie ponad 40 tyś. żołnierzy.

W jej skład weszły:

 • 23DP, d-ca płk dypl. W. Powierza; skład: 11, 73, 75pp, 23 pal,
 • 55 DP Rez., d-ca płk S. Kalabiński; skład: 201, 203, 204pp. rez., 65 pal.,
 • Grupa Forteczna Obszaru Warownego "Ślask", d-ca płk W. Klaczyński; skład: IV/11, IV/73, IV/75pp, IV/23pal., bat. O.N. Chorzów,
 • batalion forteczny "Mikołów", d-ca płk Pfeiffer,

Od północy obronę grupy uszykowano następująco:

 • Oddział Wydzielony "Tarnowskie Góry", płk dypl. H.Gorgonia (d-ca 11pp)
 • d-ctwo 11pp., III/11pp (mjr J. Bajtlik), 56 bat. O.N. "Tarnowskie Góry" (mjr F. Książek), I/23pal. (mjr M. Mazaraki), - Odcinek "Niezdara" ppłk A. Rogalskiego (d-ca 203pp. rez.), 6 komp. spec. 11pp. w sile batalionu (mjr J Ćwiąkalski), odwód - d-ctwo 203pp.rez.,
 • Obszar Warowny "Śląsk" płk W. Klaczyńskiego
  • pododcinek A - Bobrowniki : IV /11pp (mjr M. Tomasik),
  • pododcinek B - Chorzów : IV/75pp (mjr. W. Wierzbicki),
  • pododcinek C - Kochłowice : IV/73pp (mjr J. Witkowski), odwód bat. O.N. Chorzów (mjr. S. Wideł), IV/23pal (ppłk. W. Slawiczek) , II/65pal. (mjr. F. Talarczyk),
 • Odcinek "Mikołów" płk. S. Kalabińskiego d-ca 55 DP Rez. (53, 55, 51 bat. O.N.), bat. fort. Mikołów,
 • Odwody tworzyły siły 73pp (ppłk P. Sosialuk), 75pp (płk dypl. S. Chabowski), 201pp rez. (ppłk W. Adamczyk), 52 bat. O.N. (kpt. J. Skrzypek), 53 kompania kolarzy (kpt. R. Kintz), samodzielna kompania czołgów rozpoznawczych TK-3, nr 52(kpt. P. Dubicki), II pluton lotnictwa towarzyszącego 26 eskadry obserwacyjnej(por. obs. S. Król).

Jako wsparcie dla spodziewanego głównego uderzenia wroga na odc. Mikołów przewidziano: II/73pp (ppłk W. Kiełbasa), I/65 pal. (kpt. K. Ryłko), II/23pal.(mjr R. Brenner), 64 dal. (kpt. M. Leżnicki), 23 dac.(mjr E. Rykiert), 8 baterie z dywizjonu pomiarów artyleryjskich i pociąg pancerny 54- Groźny (kpt. S. Rybczyński), 56 kompanie kolarzy(kpt. S. Gośliński).

Przeciwnikiem dla sił polskich miały być jednostki Grupy Armii Południe gen. Płk Gerda von Rundstedta, a w szczególności:

 • VII korpus gen. Piech. Rittera E. Von Schoberta (27DP z Koźla i 68 DP z Pyskowic; ich zadaniem był atak po osi Tarnowskie Góry - Zawiercie - Jędrzejów),
 • VIII korpus gen. Buscha (5 DPanc. z Rud, 8 DP z Gliwic, 28 DP z Pilchowic, 239 DP Landwehry, pułk SS Germania z Sośnicowic, 30 DGraniczna, Freikorps Ebbinghaus; ich zadaniem było wiązanie siłami drugorzutowymi sił polskich w rejonie ufortyfikowanym, a pierwszorzutowymi DP przełamać front w rej. Mikołowa i Pszczyny, obejść go i zniszczyć okrążone siły polskie, siły lotnictwa należące do 4 Floty powietrznej (2, 77 pułk lotnictwa nurkującego,4 pułk bombowy, 2 pułk szkolny).

Autor: Piotr Skupień

Ciąg dalszy: Przed wsześniem ... szkolenie i mobilizacja (część 3 z 7)


Współpraca: