Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Ćwiczenia jesienne w Maczkach

Pod koniec listopada 2014 r., w sobotę 22-go, GRH - G.O. "Śląsk" zorganizowała ćwiczenia jesienne na terenie Zaagłębia Dąbrowskiego. Okazją była wizyta w dzielnicy Sosnowiec-Maczki. W okresie poprzedzającym wybuch II wojny światowej w magazynach przy stacji kolejowej znajdowało się uzbrojenie i wyposażenie dla wojska.

Dzięki kontaktom z przedstawicielami Rady Dzielnicy Maczki - Panem Józefem Naziemcem i Dawidem Surmikiem - mogliśmy poznać ciekawą historię Maczek. Przed stu laty była to miejscowość graniczna cesarstwa rosyjskiego i Autro-Węgier o nazwie Granica.

Do dzisiaj zachował się most na rzece Przemszy, którym wiodła trasa kolei Warszawsko-Wiedeńskiej.

 
Autor zdjęcia: Tomasz Szymczyk - Dziennik Zachodni

Na początek naszego pobytu w Maczkach zwiedziliśmy okolicę dworca i mostu, wysłuchaliśmy przy tym ciekawych historii związanych z tymi obiektami. Szczególnie ciekawe były informacje na temat walk powstańców styczniowych na tym terenie - dowiedzieliśmy się, że na stacji Maczki powstańcy skonstruowali prawdopdobnie pierwszy, udokumentowany historycznie wagon pancerny (zwykły wagon kolejowy został "obudowany" podkładami kolejowymi i wyposażony w strzelnice), który następnie brał udział w potycze z rosjanami o dworzec główny w Sosnowcu.

Następnie po ćwiczeniach z musztry pododdziału, odbyliśmy ćwiczenia taktyczne z wykorzystaniem terenu leśnego. Zapoznaliśmy się również z komendami przekazywanymi za pomocą rąk oraz gwizdka.


Współpraca: