Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

VIII Zjazd Rodziny Wojskowej 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty

W sobotę, 21 czerwca członkowie GRH - G.O. "Śląsk" uczestniczyli po raz kolejny, w Zjeździe Rodziny Wojskowej 74 Górnoślaskiego Pułku Piechoty z Lublińca.

Nasz udział w zjeździe rozpoczęliśmy wystawieniem przed wejściem do Gimnazjum nr 1 im. 74 Górnośląskiego Pułku Piechoty warty honorowej. Następnie poczet sztandarowy 75 Pułku Piechoty uczestniczył w akademii zorganizowanej przez uczniów i opiekunów.

Kolejnym punktem wydarzenia była uroczystość na cmentarzu, pod pomnikiem poświęcionym 74 GPP. Nasz poczet dołączył do kompanii honorowej i pocztu sztandarowego wystawionych przez JKW z Lublińca.


Współpraca: