Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Trzy razy Narodowe Święto Niepodległości

Uroczystości z okazji Święta Niepodległości rozpoczęły się dla naszej Grupy już w piątek 8 listopada. W tym dniu uczestniczyliśmy w obchodach święta w Chorzowie. Dwa dni później, 10 listopada byliśmy w Siemianowicach Śląskich, a w poniedziałek (11.11.) w Świętochłowicach.

Chorzów

W Chorzowie, tradycyjnie już, obchody rozpoczęły się Mszą świętą w intencji Ojczyzny celebrowaną w kościele świętego Floriana. Dzięki udziałowi Orkiestry Wojskowej Sił Powietrznych z Bytomia, oprawa była bardzo uroczysta. Na przeciwko kompanii honorowej Wojska Polskiego, członkowie GRH - Grupa Operacyjna "Śląsk", wystawili historyczny poczet sztandarowy 75 pułku piechoty. Po Mszy wszyscy uczestnicy udali się przy dźwiękach marsza na teren dawnych koszar 75pp, obecnie teren Uniwersytetu Śląskiego, gdzie pod pomnikiem poległych żołnierzy pułku odczytano apel poległych.

Źródło: http://www.chorzow.eu/aktualnosci/2012-swieto-niepodleglosci.html

Po salwie honorowej i złożeniu kwiatów przedstawiciele naszej grupy zostali zaproszeni do dawnego kasyna oficerskiego, gdzie otrzymali podziękowania za naszą dotychczasową współpracę.

Źródło: http://www.chorzow.wku.wp.mil.pl/pl/814_12910.html

Siemianowice Śląskie

W niedzielę, 10 listopada obchody Święta Niepodległości zorganizowały władze miasta Siemianowice Śląskie. Poza mszą za Ojczyznę miała miejsce defilada wojskowa poprzedzona paradą pojazdów wojskowych oraz uroczystości od pomnikiem Czynu Niepodległościowego w centrum miasta. Nasza grupa wraz z innymi rekonstruktorami utworzyła pododdział WP wraz z sztandarem 75pp. Gościem honorowych obchodów był ostatni żyjący uczestnik walk o kopalnie "Michał" w 1939 p. kpt. Franciszek Grzegorzek.

Po pracowitym dniu członkowie grupy przeszli na cmentarz przy ul. Michałkowickiej, gdzie spoczęli polegli obrońcy Ojczyzny z 1939 r. Zapalono tam znicze i oddano honory pochowanym tutaj żołnierzom Wojska Polskiego.

 

Świętochłowice

W poniedziałek 11 listopada 2013 r. mimo dnia wolnego od pracy nasza Grupa wzięła również udział (po piątkowych uroczystościach w Chorzowie i niedzielnych w Siemianowicach Śląskich) w zaplanowanych tego dnia obchodach Święta Niepodległości w Świętochłowicach.

Rozpoczęły się one o godzinie 10.00 uroczystą mszą św. w kościele św. Józefa na Zgodzie. Następnie uformowano pochód, w którym uczestnicy uroczystości udali się pod pomnik poświęcony poległym w latach 1919-1921 oraz ofiarom faszyzmu i stalinizmu w parku na tzw. „Mijance”.


W Świętochłowicach wystawiliśmy sześcioosobowy pododdział w kościele, a w czasie uroczystości pod pomnikiem część z nas pełniła wartę honorową. Po zakończeniu części oficjalnej udaliśmy się do schronu bojowego nr 39 w parku Heiloo w Piaśnikach, którym opiekuje się nasze Stowarzyszenie, gdzie w ramach dnia otwartego dla zwiedzających wystawiliśmy rkm wz. 28 na podstawie przeciwlotniczej wraz z obsługa.

Źródło: http://www.swietochlowice.pl/pokaz-galerie.html?gid=386


Współpraca: