Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Ostatni dzień sierpnia - mobilizacja nie tylko bojowa

Dzień Mobilizacji (31.08.2013 r.) na schronie nr 5 upłynął w gorącej i napiętej atmosferze prac związanych z utrzymaniem porządku na obiekcie. Ponadto członkowie Grupy poddali konserwacji sprzęt grupowy będący na jej stanie wraz z kontrolą ewidencji.

Sporo wysiłku włożono w przygotowanie do ekspozycji naszego najnowszego eksponatu czyli oryginalnego słupka granicznego z okolic Chorzowa. Należało go starannie wyzczyścić z pozostałości farby i ziemi. Wstępnie został pomalowany na kolor biały, a w najbliższym czasie czarną farbą zostaną pokryte oznaczenia słupka. Słupek stanie się stałą częscią ekspozycji w Schronie nr 5 oddalonym o ok. 1 km od niegdysiejszej granicy z III Rzeszą.


Całość tych działań uzupełniła prezentacja obiektu dla osób, które w tym dniu postanowiły nas odwiedzić i zobaczyć co ciekawego kryje schron wewnątrz i na zewnątrz. Wśród niezapowiedzianych gości pojawili się nawet tramwajarze w zabytkowym składzie jaki zatrzymał się na chwilę obok schronu.


Niewątpliwie najważniejszymi gośćmi były jednak rodziny żołnierzy 73pp, które przekazały nam cenne pamiątki po swoich przodkach: plutonowym Segecie i sierżancie Niedbale.

W przygotowanym do zwiedzania obiekcie wchodzimy w 74 rocznice wybuchu II Wojny Światowej w historii naszej grupy i intensywne działania na polach bitewnych Grupy Operacyjnej Śląsk.


Współpraca: