Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Żołnierskie mogiły na Górnym Śląsku

Niedziela (26.10.2013 r.) to drugi etap naszych działań polegających na ewidencji i porządkowaniu miejsc pamięci poświęconych żołnierzom Wojska Polskiego, szczególnie z Grupy Operacyjnej "Śląsk". W tym dniu skupiliśmy się na rejonie Gliwic.

W mieście i okolicznych miejscowościach pochowano poległych i zmarłych z ran żołnierzy, którzy trafili do szpitali po bitwie pod Mikołowem i w czasie walk przed pozycją główną w dniu 1-2 września 1939 r.

Pierwszym zadaniem było odnalezienie na cmentarzu w Gliwicach przy ul. Kozielskiej, mogił zmarłych z ran jeńców polskich i załogi z I plutonu 26 Eskadry Obserwacyjnej, którą zestrzelono pod Koszęcinem. Niestety nie udało się nam się odnaleźć tego miejsca.

Odwiedziliśmy za to kwaterę gen. Leona Berbeckiego, przedwojennego inspektora armii nadzorującego m.in. budowę Obszaru Warownego „Śląsk".

Dalsza trasa wiodła poprzez Pilchowice-Wilczą, gdzie spoczywa 7 bezimiennych obrońców przedwojennej granicy.

W Leszczynach chwilę czasu poświęciliśmy mogile szer. Adama Zająca. Mimo, że pomnik ma już swoje lata i leży na nieużytkowanym cmentarzu, a miejsce to nie figuruje na oficjalnych listach miejsc pamięci, to poza wyszorowaniem nie wymagał on większego nakładu pracy. Widać, że okoliczni mieszkańcy dbają o to miejsce i inne pobliskie mogiły żołnierzy z września 1939 r.

Kolejnymi punktami na nasze trasie były kwatery w Bujakowie (bezimienni żołnierze piechoty oraz ppor. 2.p.lotn. Czyżowski Zygmunt z 26 Eks. Obs.) i Paniowach. Tam na cmentarzu obok zabytkowego drewnianego kościoła spoczęło 2 bezimiennych żołnierzy Wojska Polskiego.

Nie zapomnieliśmy również o żołnierzach Obrony Narodowej. Oczyściliśmy tablicę poświęconą Batlionowi ON "Mikołów", który w pierwszych dniach września 1939 r. bronił wzgórza 341 "Fiołkowa Góra".

Na zakończenie dnia, już o zmroku, ostatnie znicze zapaliliśmy na uporządkowanym pomniku 4 żołnierzy batalionu KOP „Kleck” poległych w obronie zakładów „Lignoza” w Knurowie.


Współpraca: