Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

Im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej pomyłek w rekonstrukcji

W Chorzowie, 27 lipca br. (sobota) na terenie dawnych koszar 75 pułku piechoty odbyły się letnie ćwiczenia GRH - G.O. "Śląsk". Zakres zajęć obejmował szyk i poruszenia pocztu sztandarowego oraz podstawową musztrę dla strzelców.

Ćwiczenia odbywały się w dwóch grupach. Podoficerowie skupili się na wypracowaniu i przećwiczeniu odpowiednich zasad dotyczących prezentacji pocztu sztandarowego Grupy (sztandar 75 pułku piechoty) - tak, by w miarę możliwości zachować przedwojenne wytyczne dotyczące szyku i poruszeń pocztu sztandarowego piechoty, dostosowując je w uzasadnionych przypadkach do współczesnego ceremoniału.

Druga grupa, prowadzona przez st. strzelca, szkoliła się z zakresu podstawowej musztry z bronią żołnierza piechoty. Dodatkowo udało się wygospodarować czas na przypomnienie zasad służby wartowniczej i zmiany warty. Na zakończenie strzelcy odbyli krótkie szkolenie z poruszania się w polu i komend wydawanych ręką przez dowódcę.


Współpraca: