Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

GRH - G.O. "Śląsk" na konferencji "Policyjny Wrzesień 1939"

W czwartek 2 października 2014 r. w Szkole Policji w Katowicach, odbyła się konferencja naukowa pn. „Policyjny Wrzesień 1939” zorganizowana przez: Szkołę Policji w Katowicach, Zarząd Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” z/s w Katowicach, Śląsko – Małopolski Oddział Straży Granicznej w Raciborzu oraz Katowicki Oddział Instytutu Pamięci Narodowej.

Konferencję patrontem objął Komendant Główny Policji.

Podczas pierwszej częsci konferencji uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów:

- dr Grzegorz Bębnik – Katowicki Oddział IPN: Polska doktryna obronna we wrześniu 1939 r.
Referat odczytał asp. mgr Bartosz Saczka ze Szkoły Policji w Katowicach.
- kom. mgr Katarzyna Grześkowiak – Szkoła Policji w Katowicach: Śląscy policjanci w obronie Województwa Śląskiego we wrześniu 1939 r.
- mgr Marcin Kania – Katowicki Oddział IPN: Policja Państwowa we wrześniu 1939 r.
- mjr SG dr hab. Adrian Siadkowski – Śląsko – Małopolski Oddział SG: Polskie formacje graniczne we wrześniu 1939 r.

W drugiej części konferencji, przedstawiciele zaproszonych Stowarzyszeń i Grup Rekonstrukcji Historycznej omówili cele i osiągnięcia w swej działalności na rzecz kultywowania historii. Głos zabrali reprezentanci:
- Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej z Nowego Targu: Policja Województwa Krakowskiego 1919 – 1939,
- Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Chorzowa: Grupa Operacyjna „ŚLĄSK”,
- Grupy Rekonstrukcji Historycznej z Cieszyna: 4 Pułk Strzelców Podhalańskich.

Na zakończenie konferencji goście zwiedzili czasową wystawę historyczną, przygotowaną przez rekonstruktorów. Na wystawie można było zobaczyć uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie oraz zdjęcia i dokumenty po żołnierzach Wojska Polskiego i funkcjonariuszach Policji II RP.

Źródło informacji Szkoła Policji w Katowicach


Współpraca: