Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

3 września w Mysłowicach

3 września, w 75 rocznicę wycofania się jednostek Wojska Polskiego z Górnego Śląska, GRH - G.O. "Śląsk" wzięła udział w uroczystościach pod pomnikiem poświęconym żołnierzom z 23 Batalionu Saperów Górnośląskich w Mysłowicach.

Pod pomnikiem zlokalizowanym przy ul. Powstańców, członkowie GRH - G.O. "Śląsk" wystawili wartę honorową.

W trakcie krótkiej ceremonii, władze miasta złożyły kwiaty i znicze przypominając o saperach z Mysłowic, którzy we wrześniu 1939 roku wyruszli stąd na swój szlak bojowy.

Po uroczystości, przedstawiciele GRH - G.O. "Śląsk" odwiedzili mogiłę żołnierzy Wojska Polskiego i cywili, którzy polegli w pierwszych dniach września 1939 roku w Mysłowicach. Oddając honory zapaliliśmy znicze ... były to jedyne znicze, które paliły się na tym miejscu pamięci.


Współpraca: