Fundacja im. Grupy Operacyjnej "Śląsk" 1939


Dołącz do nas: www.facebook.com/GOSlask1939

2004 - 2014 ... 10 lat działalności GRH - G.O. "Śląsk"

W 2014 roku mija 10 lat naszej działalności ... powstanie GRH - G.O. "Śląsk" w 2004 roku zapoczątkowało nowy rozdział w historii Stowarzyszenia "Pro Fortalicium", pod którego skrzydłami działamy.

Od 10 lat członkowie GRH - G.O. "Śląsk" biorą udział w wielu wydarzeniach, takich które przybliżają publiczności wojskową historię II wojny światowej - inscenizacjach, rekonstrukcjach, spotkaniach ruchu rekonstrukcyjnego, jak i oficjalnych obchodach świąt państwowych, rocznic i innych, mających wymiar patriotyczny. Staramy się również kultywować pamięć o poległych żołnierzach, szczególnie z jednostek, które odtwarzamy, stąd nasze odwiedziny na cmentarzach i miejscach pamięci.

Przykłady zrealizowanych przez nas działań:

  • 20 maja 2006 roku uczestniczyliśmy w wydarzeniu "Bitwa Wyrska - bój o Gostyń", była to już trzecia, cykliczna impreza rekonstrukcyjna współtworzona przez członków naszej Grupy na Śląsku - wcześniej były to, Dobieszowice w 2004 r. oraz "Bitwa Wyrska" w 2005 r. Zorganizowaliśmy też i przeprowadziliśmy inscenizacje walk odwrotowych 11pp pod Tarnowskimi Górami przy pałacu Kawalera w Świerklańcu w czerwcu 2006 roku. W 2006 roku wzięliśmy też udział, po raz pierwszy w Gwarkach w Tarnowskich Górach.
  • Rok później (2007) mieliśmy okazje do kilkukrotnych spotkań w gronie kombatantów w czasie uroczystości i indywidualnych spotkań. Wzięliśmy też pierwszy raz udział w Nocy Muzeów, zaczynając stałą współprace z Muzeum Śląskim w Katowicach. Otwieraliśmy także wystawę w Muzeum Górnośląskim w Bytomiu.
  • W kolejnym roku (2008) kontynuowaliśmy nasze statutowe działania, podnosząc poziom wyszkolenia. Po raz kolejny wzięliśmy również udział w Bitwie Wyrskiej. Nasze działania wspierał od tego roku Andrzej Pasieka, uwieczniając na fotografii nasze działania w wyniku czego mógł on zaprezentować je w formie wystawy. Coroczny udział we wrześniowej rekonstrukcji Bitwy nad Bzurą zastąpiliśmy udziałem w pierwszej edycji rekonstrukcji Bitwy pod Tomaszowem Lubelskim, bliższym naszej historii i tradycji odtwarzanych jednostek.
  • We wrześniu 2009 r. z okazji 70 rocznicy wybuchu II wojny światowej wzięliśmy udział w rekonstrukcji walk pod Bochnią i Tomaszowem Lubelskim. Kontynuowaliśmy lekcje historyczne dla szkół, które dzięki nowym członkom grupy mogły odbywać się częściej. W ramach działań grupowych przeprowadzono szkolenie sprawnościowe pod kątem wysiłku marszowego - odbyliśmy przemarsz na trasie Katowice-Wyry.
  • Rok (2010) później po reorganizacji składu naszej GRH i szkoleniu podstawowym nowych członków odbył się przemarsz na trasie Dobieszowice - Mierzęcice. Nasze działania skupiły się w 2010 r. na ujednoliceniu odtwarzanej sylwetki strzelca piechoty. Szkolenie skupiło się na zgraniu członków grupy w ramach drużyny, wraz z obsługą broni zespołowej oraz rozwój sekcji łączności. Poza tym nie zabrakło udziału w wielu inscenizacjach, piknikach i zlotach rekonstruktorów. Podobnie jak w latach ubiegłych wspieraliśmy swym udziałem działaniach Stowarzyszenie "Pro Fortalicium".
  • Okres 2011 roku upłynął w grupie na rekrutacji i wyszkoleniu kolejnych członków oraz ujednolicaniu ekwipunku i elementów umundurowania wraz z dodatkowymi elementami munduru. Ponadto po raz pierwszy Grupa wzięła udział w zlocie rekonstrukcyjnym w Podrzeczu. Poza ćwiczeniami prowadzonymi co kwartał okazją do spotkań były różnego rodzaju prezentacje, pikniki, również te organizowane przez Stowarzyszenie "Pro Fortalicium".
  • W 2012 r. z powodu oszczędności poczynionych przez organizatorów, ilość wydarzeń rekonstrukcyjnych i rocznicowych wyraźnie zmalała w porównaniu do roku poprzedniego. Kontynuowaliśmy jednak udane inicjatywy z lat poprzednich (udział w rekonstrukcjach w Kielcach, Wyrach, organizacja Nocy Muzeów i mobilizacji na schronie w Chorzowie) oraz szkolne prezentacje i udział w piknikach "Pro Fortalicium" – starając się jednocześnie stale rozwijać, czego dowodem była prezentacja na Strefie Militarnej w charakterze obsługi armaty przeciwlotniczej 40 mm Bofors (jako 23 Bateria Przeciwlotnicza). W tym roku Grupa postanowiła również uhonorować osoby, które wspierają naszą działalność, nadaniem tytułu Członka Honorowego dla: Andrzeja Pasieki, Marka Wacławczyka, Leszka Bensza i Grzegorza Kluby.
  • Niezwykle ważnym wydarzeniem w życiu grupy było nawiązanie współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w Chorzowie, czego owocem było wykonanie repliki sztandaru 75pp, która została poświęcona i nadana zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Miało to miejsce podczas uroczystości z okazji 90 rocznicy wkroczenia Wojska Polskiego na Górny Śląsk w 1922r., która odbyła się w Chorzowie 23 czerwca 2012 r. Od tej pory bierzemy aktywny udział w uroczystościach historyczno-patriotycznych na terenie Chorzowa (i nie tylko) jako poczet sztandarowy w barwach 75pp.
  • Coroczny wyjazd do Tomaszowa Lubelskiego również miał w 2012 r. nieco inny charakter – postanowiliśmy położyć nacisk na odwiedzenie miejsc walk żołnierzy 23 Górnośląskiej Dywizji Piechoty na Lubelszczyźnie – udało nam się odwiedzić kilkanaście cmentarzy i miejsc pamięci.

O zakresie naszej działalności i liczbie wydarzeń w jakich wzięliśmy udział można przeczytać w Dziennikach działań Grupy za kolejne lata:

Dziennik działań Grupy za 2004 r.

Dziennik działań Grupy za 2005 r.

Dziennik działań Grupy za 2006 r.

Dziennik działań Grupy za 2007 r.

 Dziennik działań Grupy za 2008 r.

 Dziennik działań Grupy za 2009 r.

Dziennik działań Grupy za 2010 r.

Dziennik działań Grupy za 2011 r.

Dziennik działań Grupy za 2012 r.

Dziennik działań Grupy za 2013 r.

   

Współpraca: